Posts Tagged ‘Introduction’

Let the Carn-age begin! | La Sti-alderen begynne!

Tuesday, September 29th, 2009

Long overdue, and definitively not as flashy as expected, this marks the baby steps in the direction of actually opening my site…

But will this blog and its content really be related to the content of the main site?

Things aren’t entirely finished yet, so go take your furious clicking elsewhere and come back sometime later…when I hopefully have some actual, possibly meaningful and interesting content in my posts.

Can’t think of anything clever to say to mark this opening (beyond what was already in the title), so let’s just quote John McClane: “Yippee-Ki-yay, Motherfucker!”

På etterskudd, og definitivt ikke i nærheten av å være så glorete som forventet, markerer dette de første stegene i retningen av å faktisk åpne siden…

Men er denne bloggen og dens innhold egentlig relatert til det som man vil finne på hovedsiden?

Ting er ikke helt klart ennå, så for all del gå og klikk febrilsk et annet sted og kom tilbake senere … når jeg forhåpentligvis har fått lagt opp noe innhold, som muligens er både meningsfult og interessant.

Klarer ikke å komme på noe vettugt å si for å markere at siden er åpnet (bortsett fra tittelen), så la oss bare sitere John McClane: “Hipp Hurra, Kølle!”